El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria de subvencions per a compensar la reducció d’ingressos en concerts i espectacles de pagament realitzats en espais escènics i musicals de Catalunya, entre el 23 de desembre del 2021 i el 27 de gener de 2022 (ambdós inclosos), a causa de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Per a optar a les subvencions, cal fer una sol·licitud telemàtica fent ús del certificat digital abans del 10 de març de 2022 (inclòs)

A qui van dirigides?

A les persones físiques o jurídiques, públiques i privades que organitzen concerts o espectacles de pagament i que han decidit mantenir les activitats culturals d’arts escèniques i musicals malgrat han patit una reducció dels taquillatges de l’espai escènic o musical on es realitzen, o bé que han hagut de cancel·lar les representacions per motius mèdics relacionats amb la COVID-19.

No poden optar a aquestes subvencions les entitats participades pel sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació cliqueu en el següent enllaç: GENCAT Subvencions per compensar la reducció de taquillatges per la COVID-19