Les entitats i federacions culturals interessades encara són a temps de sol·licitar les subvencions convocades per la Diputació de Barcelona i que tenen la finalitat de pal·liar les repercussions de la pandèmia de la COVID-19.

Aquestes ajudes cobriran un màxim del 80% del cost total del projecte subvencionat i podran accedir-hi entitats i federacions culturals sense ànim de lucre que han organitzat activitats, presencials i no presencials, destinades al foment i difusió de la cultura popular i tradicional, dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona, durant l’any 2022. També contempla finançar projectes inicialment previstos, que han originat despeses, i que per motius de la pandèmia de la COVID-19 no s’hagin pogut dur a terme.  

La sol·licitud s’ha de realitzar mitjançant l’enviament d’un formulari abans del 31 de març de 2022.

Podeu consultar les bases i tota la informació de la convocatòria en el següent enllaç: Subvencions – Cultura – Diputació de Barcelona (diba.cat)