Des de Fila 12 ens sumem a la petició que el món de la cultura ha fet al govern de la Generalitat per a que permeti que l’assistència actes culturals vagi vinculada a un salconduit, que pot ser la mateixa entrada. Des de l’entrada en vigor de les darreres mesures i del nou confinament cultural, són moltes les veus del sector que reclamen el salconduit cultural que hauria de permetre als espectadors moure’s per assistir a concerts o funcions de teatre fora del seu àmbit comarcal.

L’absència de salconduit es contraposa a la declaració de la cultura com a bé essencial i té una afectació directa sobre l’estabilitat de la programació dels espectacles i la venda anticipada que els espectadors han fet d’entrades per assistir-hi. Aquest prejudici es suma a l’actual restricció del 50% d’aforament.

Festival com l’Strenes de Girona o el Sismògraf d’Olot, per exemple, ja han alertat que el retorn de l’import de les entrades comprades a tots els espectadors que no hi puguin assistir els suposarà una despesa extraordinària.

Categories: Fila 12